PROJEKTY UE

Jakie realizujemy

Projekt UE „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa DARMET poprzez rozszerzenie i udoskonalenie oferty produktowej przy jednoczesnym wzroście wydajności pracy” został zrealizowany przez przedsiębiorstwo celem poprawy konkurencyjności poprzez rozszerzenie i udoskonalenie oferty produktowej przy jednoczesnym wzroście wydajności pracy.
Projekt obejmował swym zakresem następujące działania:
1.Zakup frezarki CNC.
2.Zakup półautomatycznej nagrzewnicy indukcyjnej
3.Zakup tokarki CNC.
4.Zakup wypalarki plazmowo – tlenowej CNC.
Rezultatem realizacji projektu jest  poszerzenie i udoskonalenie oferty firmy.
Dzięki realizacji powyższych działań oferta firmy DARMET rozszerzyła się o następujące produkty:
1. Produkcja skomplikowanych form i matryc – form do pras do wytłaczania detali z blachy takich jak m.in. podkładki kształtowe oraz matryc do kucia śrub oraz innych odkuwek wykonywanych metodą obróbki plastycznej na gorąco.
2. Produkcja elementów złącznych i konstrukcji stalowych metodą obróbki plastycznej na gorąco (śruby i nakrętki).
oraz dodatkowo dzięki zakupowi wypalarki plazmowo-tlenowej: marek, kotew, oraz innych detali budowlanych.
Ponadto znacząco udoskonalone zostały następujące produkty/usługi/procesy:
1. Produkcja śrub i złączy nienormowanych i wyrobów rysunkowych – dzięki zakupionym nowoczesnym maszynom  istnieje możliwość produkcji wyrobów w szerszym zakresie, z większą dokładnością, a także powtarzalnością serii np. przy wykonywaniu śrub pasowanych, gdzie tolerancja wymiarowa określana jest w mikronach co jest możliwe do osiągnięcia jedynie na obrabiarkach CNC.
2. Proces nagrzewu materiału, udoskonalenie produkcji śrub i sworzni – nagrzewnica indukcyjna jest urządzeniem służącym do nagrzewania prętów stalowych, które z kolei podlegają obróbce plastycznej na prasach. Dotychczas stosowana u nas metoda nagrzewania prętów odbywała się w piecach gazowych, w których czas nagrzewania był stosunkowo długi, co przy wysokich cenach gazu generowało wysokie koszty, a to z kolei przekładało się na wysoką cenę wyrobu finalnego. W związku z tym zakup nagrzewnicy indukcyjnej, uznawanej powszechnie jako nowoczesna metoda nagrzewu materiału do kucia na gorąco m.in. takich detali jak śruby, sworznie, itp. w znacznym stopniu usprawnił proces produkcji tych detali poprzez kilkakrotnie krótszy czas nagrzewania prętów a więc obniżyło to koszty przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności,
Pionowe centrum obróbcze CNC

Pionowe centrum obróbcze CNC


Półautomatyczna nagrzewnica indukcyjna 50kW

Półautomatyczna nagrzewnica indukcyjna 50kW


Wypalarka plazmowo-gazowa

Wypalarka plazmowo-gazowa


Pionowe centrum obróbcze CNC

Poziome centrum obróbcze