POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firmy Darmet

Zgodnie z tzw. RODO, czyli Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a dokładnie jego artykułem 13 ust. 1 i 2, informujemy iż:

Administratorem Twoich danych osobowych jest KONTAKT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „DARMET” 26-910 Magnuszew, ul Przyjaźni 10.
Twoje dane osobowe podawane w formularzu będą przetwarzane, w celu odpowiedzi na wiadomość, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na formularz kontaktowy
Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody.
Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej
Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA.
Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
Twoje dane będą przechowywane przez okres 10 lat
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych odbywa się poprzez e-mail: biuro@darmet.pl, Tel. 48 611 02 60
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.